Translate – NAATI Certified Translator, Thai into English

Starting at $29.95* For Extract NAATI
Translations of Official Thai Documents

*+ service fee, then $2.49 per empty or incorrect field (after 2 free edits)

Details below - รายละเอียดอยู่ข้างล่าง

Line ID: DJHartmann

แบบที่ 1 การแปลเอกสารแบบย่อ (แปลเฉพาะส่วนที่สำคัญ)

เหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย การยื่นขอเป็นพลเมืองถาวร หรือ การยื่นขอสัญชาติออสเตรเลีย • สูติบัตร (ใบเกิด)
 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
 • ทะเบียนสมรส
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบสำคัญการหย่า
 • ฯลฯ
ใช้ระบบ AcudocX เริ่มต้น $29.95/หน้า รวม GST (แก้ $2.49/ครั้ง หลังแก้ 2 ครั้งฟรี)
ส่งทางอีเมล $79.95/หน้า รวม GST 
และ  $16.99 สำหรับค่าส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ
(ถ้าต้องการเอกสารเป็นฉบับ)

แบบที่ 2 การแปลเอกสารแบบเต็มตามต้นฉบับ

เหมาะสำหรับการยื่นขอหนังสือเดินทางหรือสำหรับภารกิจส่วนตัว • สูติบัตร (ใบเกิด)
 • ฯลฯ
ใช้ระบบ AcudocX $99.99/หน้า รวม GST
ส่งทางอีเมล $139.95/หน้า รวม GST 
และ  $16.99 สำหรับค่าส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ
(ถ้าต้องการเอกสารเป็นฉบับ)

สำหรับเอกสารอื่น ๆ

อัตราค่าแปลของเราจะอยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ $16 ต่อ 100 คำ ($0.16 ต่อคำ) ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของต้นฉบับและการจัดรูปแบบเอกสาร


ขั้นต่ำ $35 รวม GST 
และ  $16.99 สำหรับค่าส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ
(ถ้าต้องการเอกสารเป็นฉบับ)ขั้นตอนการส่งเอกสารการแปล

โปรดกด 'Get started via AcudocX' ด้านบนหรือสำหรับอีเมล์สแกนเอกสารและอีเมล์ไฟล์ที่สแกนมาที่ info@djhartmann.com ทางเราจะตอบอีเมล์พร้อมกับแนบใบแจ้งประเมินราคา เมื่อตกลงในราคานั้นๆ และชำระค่าบริการตามที่แจ้งไป ทางเราจะดำเนินแปลเอกสารทันที

สำหรับสูติบัตรและการแปลเอกสารประจำตัวต่างๆ จำเป็นต้องอ้างอิงตามเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้

 • สำเนาเอกสารประจำตัวที่มีชื่อของผู้ถือเอกสารที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษ (หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ)
 • ชื่อของบิดาและมารดาที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษ
 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ในกรณีที่ชื่อไม่ตรงกัน

ใช้เวลานานเท่าไร

ใช้ AcudocX อาจเสร็จภายในไม่กี่นาที สำหรับอีเมล็เราจะเริ่มการแปลหลังจากที่ได้รับการชำระเงินจากคุณแล้ว

ปกติแล้วจะสามารถแปลเอกสารจนเสร็จ สแกนเอกสาร และส่งสำเนาเอกสารให้คุณทางอีเมล์ภายในเวลา 1-2 วัน เมื่อทุกอย่างได้รับการยืนยันแล้วทางเราจะจัดส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษทันที

สำหรับเอกสารที่มีความยาวมากกว่าปกติอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้เล็กน้อย เนื่องจากโดยปกติแล้ว เราสามารถแปลเอกสารได้ 2,500 คำ/ วัน

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • การโอนเงินผ่านธนาคาร
 • PayPal, Visa, MasterCard
 • บิทคอยน์ (Bitcoin)
 • เงินสด

เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง

Extract Translations

Suitable for Australian Government Departments, Permanent Residency or Citizenship Applications


 • Birth records/certificates
 • Name change certificates
 • Marriage records/certificates
 • National ID cards
 • Divorce records/certificates
 • etc.

Via AcudocX
starting at $29.95 incl. GST per page (+ $2.49/edit after 2 free edits)
Via email
$79.95 incl. GST per page

Plus $16.99 express postage (if hard copies are required)

Full Translations

Suitable for Passport Applications or for personal matters. • Birth certificates
 • etc.
Via AcudocX $99.99 incl. GST per page
Via email $139.95 incl. GST per page

Plus $16.99 express postage (if hard copies are required)

 

Other Documents

Rate will be calculated per word.

My rates start from $AUD 16 per 100 words ($0.16 per word) and increase depending on source content/formatting.
Minimum $35 incl. GST

Plus $16.99 express postage (if hard copies are required)


What do I Need to do now?

Click the get started via AcudocX link above, or for email, please scan and email the documents to: info@djhartmann.com and I’ll respond with an invoice and we can proceed from there. For birth certificate and other ID translations I’ll need to cite the following:
 • Copy of identification document that contains the bearer’s name spelling in the Roman alphabet (English), such as passport/license/national ID card.
 • Name spelling of parents in the Roman alphabet (English)
 • Name change documents, if names don’t match

How Long will it Take?

AcudocX jobs can be completed within minutes. For email, I will begin translation after receiving your payment. Typically, I can complete the translation and scan then email a copy to you within 1-2 days. I will send to you via express post once everything has been confirmed. Longer documents will require a bit longer. I can generally handle 2500 words/day.

Payment?

I accept the following:
 • Bank transfer
 • PayPal, Visa, MasterCard
 • Bitcoin
 • Cash

NAATI Certified Thai to English Translator

When Words Matter, Rely on a NAATI-Certified Translator

Whatever translation work you need, everything starts with words. I convey your words as you mean them. Since 2002, my translations have hit the right note. Since 2001, I am the number one-ranked NAATI-Certified Translator for numerous Thai in Australia who wish to apply for citizenship or need translations of other official documents.

The Importance of Accurate Thai To English Translation

The translation market has a very mixed supply. Well-meaning part-time translators provide their ‘services’ but cannot ensure the necessary professionalism. In general, most cannot offer same-day delivery either. That is a shame because some documents need to be quick and make an excellent first impression. When it comes to quality, choose a reliable translator with the necessary qualifications. That way, nothing of your message will be lost.

 • Legal translations require extraordinary rigour. After all, legal institutions and procedures differ from country to country or, in the case of Thailand and Australia, even from continent to continent. Often a legal term in Thai has an entirely different meaning in English. As a certified translator, I am incredibly knowledgeable about the legal system in Thailand. I know how to turn any nuances into legally valid documents so that no mistake is possible. Especially if you need a NAATI certified immigration document translation, you can count on me.
 • For technical and mining documents, you need a NAATI certified translator who is well-versed in the vocabulary of construction, engineering, high tech, and social as well as environmental impact assessments. Another sector closely connected to technology is the environment. I ensure consistent use of any specific terminology, and I consult with you on this subject if necessary. You may rest assured, I understand the differences in terminology and culture, and gurantee 100% accuracy.
 • Do you want to have a medical text translated for your colleagues or other medical professionals, or does it need to be readable for laypeople? I understand the difference between the two and adapt to your audience. I am familiar with medical terminology and nomenclatures and regularly provide high-quality medical translations to pharmaceutical companies, government authorities and healthcare institutions. My main specialisation since 2014 has been the translation of clinical trial documentation for the world’s leading pharmaceutical agencies.
 • Translating for the financial sector requires an understanding of the sometimes colourful language of the financial world. I know what it means when people talk about a clowngrade, a sushi bond and a Valium picnic. Abbreviations such as IFRS, SOX and EBITA are also familiar to me. Nuances are critical in the financial world, so you can count on me to translate them with that in mind. As a bank or accountant, and certainly as a listed company, you must be able to rely on translations that bear witness to the necessary professional knowledge. My trusted team and I have experience translating mutual fund and investment finance prospectuses sometimes over 100,000 words long, for the world’s leading financial institutions.

Due to my strict quality control, I can deliver a translation of Thai to English with the prime quality that even the most demanding customers expect from me, time and time again. Of course, I am happy to do the same for you.

What You Can Expect from DJHartmann NAATI-Certified Translation

You are welcome to hire me for a wide range of documents, for example:

 • Legal and court documents, ranging from general conditions, contracts, summons, judgements, statutes, powers of attorney, patents, legal correspondence, licences. However, my certification also allows for the translation of official personal documents such as birth certificates, marriage certificates, name changes, household registrations, ID cards, transcripts, diplomas, certificates of good conduct, wills, adoption certificates, applications for citizenship and immigration documents.
 • Technical and Mining: Count on me to translate manuals, assembly instructions, product specifications, safety instructions and product brochures, no matter if you are active in nanotechnology, robotics or space exploration. I have been a lead translator involved in a particular international mining litigation between the Kingdom of Thailand and an Australian company since 2017. You can trust my experience and expertise in this matter.
 • Medical: Your translations of leaflets, product descriptions, clinical trial reports, scientific articles and information material are in safe hands with me.
 • Financial: Thanks to my thorough knowledge, everyone will understand the translations of your contracts, annual reports, half-yearly and quarterly reports, offer documents and prospectuses.

I use the latest techniques and tools so that the result is consistent. All my translations are thoroughly checked. Unless the translation is required to be verbatim, I write in a natural style that matches contemporary discourse. Even experts will not notice that the document they are holding was translated.

About DJHartmann

Thanks to my native English, knowledge of the Thai language at an expert level and of the country’s culture, I am your best choice for an accurate but natural and fast translation. While my rate per word to translate Thai to English is competitive, the quality of my translations always meets my clients’ expectations. My profession was born out of a passion for a beautiful country and a desire to give back. It matured through intensive training at the best schools and renowned universities, under the mentorship of some prominent teachers. Twenty years of experience are at your disposal. I love doing this work, and this shows.

Besides being a translator with NAATI certification, I also offer localisation from American or British English to Australian English. After all, the United States and Great Britain are separated from Down Under by more than only a common language.

My clients commend me for my eye for detail, for treating their documents with the necessary confidentiality, flexibility, and innovative mindset.

I never keep anyone waiting. My projects are always within your deadline. Whether you are a new client or an existing one, whether you have a two-line text or a mega job for me, contact me if you require any information or a price offer. I also pride myself on replying promptly to your queries.